Kungar och krig
7. Erik Segersälls ätt (c.a. 970-1060 e.Kr)

7. Erik Segersälls ätt (c.a. 970-1060 e.Kr)

November 4, 2019

Vi går igenom de första svenska kungarna i tur och ordning

Erik Segersäll (970-995)
Olof Skötkonung (995-1022)
Anund Jakob (1022-1050)
Emund den gamle (1050-1060)

Även slaget vid Fyrisvallar, Sigrid Storråda, Adam av Bremen, slaget vid Svolder och Sven Tveskägg förekommer i avsnittet.

Instagram: @kungarochkrig

Twitter: @kungarochkrig

Facebook: Kungar och krig

6. Vikingatiden (793 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

6. Vikingatiden (793 e.Kr. - 1066 e.Kr.)

October 21, 2019

Mattias och Hamid tar sig vidare i den svenska historien och avhandlar vikingatiden. Det pratas om Lindisfarne, Antonio Banderas, slaget vid Hastings och slaget vid Stamford Bridge, Harald Godwinsson och äntligen nämns de första svenska kungarna.

Instagram: @kungarochkrig

Twitter: @kungarochkrig

Facebook: Kungar och krig

5. Järnåldern (500 f.Kr - 1050 e.Kr)

5. Järnåldern (500 f.Kr - 1050 e.Kr)

October 7, 2019

Vi går vidare i den svenska historien och pratar om den sista epoken i forntiden - järnåldern. Vi börjar med. Det börjar med ett kallare klimat, fortsätter med Romarrikets uppgång och fall, via Vendel och Uppåkra till avslutningen när en ny religion kommer till Sverige.

Instagram: @kungarochkrig

Twitter: @kungarochkrig

Facebook: Kungar och krig

4. Bronsåldern (1800 f.Kr. - 500 f.Kr.)

4. Bronsåldern (1800 f.Kr. - 500 f.Kr.)

September 23, 2019

Fjärde avsnittet tar oss in i bronsåldern 1800 f.Kr - 500 f.Kr. Mattias och Hamid pratar bl.a. om Hällristningar i Tanumshede, hieroglyfer på British museum, Tollensedalen, Bragbysvärdet, likbränning, blot och vindruvor i Sverige.

Instagram: @kungarochkrig
Twitter: @kungarochkrig
Facebook: Kungar och krig

3. Stenåldern (10.000 f.Kr - 1.800 f.Kr)

3. Stenåldern (10.000 f.Kr - 1.800 f.Kr)

September 9, 2019

Hamid Zafar och Mattias Axelsson tar sig an den första epoken i svensk forntida historia - stenåldern. Med hjälp framförallt av dokumentären De första svenskarna (https://www.svtplay.se/de-forsta-svenskarna) så tar de sig an de första tusentals åren i Sverige.

I avsnittet nämns sjökor, inlandsis, Grottbjörnens folk, elden, Barna Hedenhös, megalitgravar, 10.000 BC och Quest for fire.

Instagram: @kungarochkrig
Twitter: @kungarochkrig
Facebook: Kungar och krig

 

2. (Pilotavsnitt) Från stormaktstiden till nutid (1611-1999)

2. (Pilotavsnitt) Från stormaktstiden till nutid (1611-1999)

August 26, 2019

Hamid Zafar och Mattias Axelsson fortsätter resan genom hela den svenska historien. I det andra av två pilotavsnitt börjar de i stormaktstiden och Gustav II Adolf. Även de tre Karl, Frihetstiden, Gustav III, ätten Bernadotten, industrialisering och utvandring på 1800-talet och slutligen förra seklet.

1. (Pilotavsnitt) Från stenåldern till Karl IX (13.000 f.Kr - 1611 e.Kr)

1. (Pilotavsnitt) Från stenåldern till Karl IX (13.000 f.Kr - 1611 e.Kr)

August 12, 2019

I det första avsnittet av "Kungar och krig" tar sig Hamid Zafar och Mattias Axelsson an Sveriges historia från stenåldern till Karl IX. 

- Stenåldern

- Bronsåldern

- Järnåldern/vikingatiden

- Medeltiden

- Vasatiden