Kungar och krig

32. Svante Nilsson, Erik Trolle och Sten Sture den yngre (1504-1520)

August 24, 2020

När Sten Sture den äldre dör 1503 inleds en period vi kan kalla "Två Sturar och ett Troll". Tre riksföreståndare efter varandra - Svante Nilsson, Erik Trolle och Sten Sture den yngre. Krigen mot Danmark fortsätter, i Sverige bråkar aristokratin inbördes, den yngre Sten Sture sätter sig upp mot kyrkan och allt slutar på Åsundens is.

 

Instagram: @kungarochkrig
 
 
Facebook: Kungar och krig
 
Litteratur som använts:
Kalmarunionens tid : Från drottning Margareta till Kristian II (1997) av Lars-Olof Larsson
"Sturarnas tid" - Populär historia

Play this podcast on Podbean App